Markventilation

Kravet på ventilation och luftmängder har ökat mycket de senaste åren och det finns ständiga utmaningar med att hitta plats för de stora rör som behövs för att fördela luftmängderna. Ett problem med traditionella ventilationslösningar är att de behöver mycket utrymme inne i byggnaden och kanalsystemet måste även samordnas med andra system och annan utrustning. Stora ytor används ofta för kanalsystem och schakt och det tar upp ytor som skulle kunna utnyttjas bättre. Vi har utvecklat systemet med en ny kanalserie från ø200-1000 som är Nordic Poly Mark godkänd,. Arex-systemet används för insug/retur, distribution av tilluft/från under byggnaden i dimensioner från ø200-3000mm.
 
 
Systemet är utmärkt för skolor, sjukhus, industrier, kontorsbyggnader,
flerbostadshus, parkeringshus, etc.

markvent.pdf

För mer information ladda ner filen