AB AREX - en av landets äldsta tillverkare av industriell utrustning i plast.

Produkter för korrosiv miljö.

Vi levererar luft-, energi, och annan industriteknik för olika driftsförhållanden i olika plastmaterial. Kärnverksamheten omfattar industrifläktar, kanalsystem, värmeväxlare och avskiljare för korrosiv miljö. För att erhålla betryggande säkerhet för levererade fläktar, typprovas olika material under extrema påfrestningar.

Montage, legotillverkning och anläggningar
Vårt kunnande och resurser inom industriell plast innebär också att vi kan erbjuda olika typer av legotillverkning i termoplast/härdplast. Det kan gälla såväl skräddarsydda industriprodukter t ex behållare eller annan plastapparatur som anläggningar och montage
Såväl våra standardprodukter som specialtillverkning och lego tillverkas vid fabriken i Valdemarsvik.