CorroClean® DSS

CorroClean® DSS tillverkas för små luftflöden, upp till 1.500 m3/h, med inbyggd droppavskiljare. Avsedd för anslutning till dragskåp och kembänkar. Material: PVC eller PP.
På många ställen inom skolor, institutioner, sjukhus, laboratorier och industrin arbetar man med kemikalier, som kräver utsugning av ångorna från arbetsplatsen. Våtscrubberns uppgift är att förhindra spridning av föroreningarna till den yttre miljön.