Vertikalscrubbers

Föroreningar från en arbetsprocess är ibland giftiga eller på annat sätt skadliga för miljö och människor.
Gasscrubbrar renar luftflöden genom att vattenlösliga föroreningar absorberas i cirkulerande vatten - eventuellt med tillsats av olika kemikalier för att öka avskiljningsgrader. Scrubbrarna tillverkas i olika plastmaterial med hänsyn till korrosionsangrepp och värmebelastning.

Bild: Vertikalscrubber tillverkad av PEH för rening av luftflöden från olika syror som myrsyra, saltsyra och svavelsyra. Neutralisering med lut.