GAP

GAP — glasfiberarmerad polyester eller vinylester.

GAP-fläktarna användes bl a i följande korrosiva miljöer:

- vid höga temperaturer intill 115°C
- vid höga varvtal och hög tryckökning
- vid speciella krav på stötsäkerhet


Bild: Radialfläkt typ LCPB-100-11-6-1-1 tillverkad av GAP, glasfiberarmerad vinylester, installerad på betningsavdelningen vid tråddrageri. Flöde 35.000 m/h vid tryck 1.500 Pa. Motor 37 kW och 73 A. Installerad tillsammans med droppavskiljare.