Industrifläktar med fläktkurvor

AREX' fläktprogram omfattar radial- och takfläktar för transport av luft eller gas, som är korrosiv eller stoftbemängd. De tillverkas av bl a PVC, PP, PE, PVDF och AP. Valet av material beror på faktorer som resistens, värmebeständighet och hållfasthet. Samtliga fläktar har ett omfattande tillbehörsprogram vilket gör att vi kan erbjuda en komplett fläktfunktion.

AREX-fläktarna levereras i standard:

- med ansl. dim 125 mm t o m 1120 mm i diameter

- med fläkthjul av tre typer:

  • T-hjul med raka radiella skovlar
  • B-hjul med bakåtböjda skovlar
  • P-hjul med raka bakåtvinklade skovlar

- i lågtrycks- medeltrycks- och högtrycksutföranden.

- för flöden upp till 100.000 m3/h och tryckstegring intill 6.000 Pa. 

En viktig del av Arex' radialfläktprogram tillverkas av GAP - glasfiberarmerad polyester eller vinylester. GAP-fläktarna användes bl a i följande korrosiva miljöer:

- vid höga temperaturer intill 115°C
- vid höga varvtal och hög tryckökning
- vid speciella krav på stötsäkerhet