Måttbeställda produkter och anläggningar

Tillverkning och montage efter ritning utföres i alla termoplaster och glasfiberarmerad polyester/ vinylester.
Exempel är behållare, apparatur och anläggningar inom ytbehandlingsindustrin, elektronisk och kemisk industri.
Termoplaster t ex PVC, PP, PE, PVDF eller ECTFE.

Måttbeställda kåpor, behållare, rör och konstruktioner tillverkas av GAP, glasfiberarmerad polyesterl/vinyl- ester.

Montage utföres såväl av företagets standardprogram inom Luft- och Energiteknik som av annan utrustning av termoplast och härdplast inom andra industrisektorer.