CorroClean® Droppavskiljare

CorroClean® Droppavskiljare system EFT-020-2 levereras helt inbyggnadsfärdig. Droppavskiljaren tillverkas av PVC eller PP och är avsedd för allmänna lufttekniska anläggningar, för processanläggningar samt för rening av luft t ex från kromsyra. EFT-020-2 kan även förses med renspolningsanordning. Finns i tolv storlekar.

CorroClean® Droppavskiljare tillverkas också i specialutföranden, se nedersta bilden, med utförande i fluorplasten PVDF. Droppavskiljaren användes i en ytbehandlingsindustri för krombad.