Värmeväxlare CorroHeat® CWX

Industrier med korrosiv frånluft har höga energikostnader som följd av krav på stor luftomsättning. Höjda energikostnader tvingar oss att spara och återanvända energin.

CorroHeat® värmeväxlare tillverkas i utförande
 - gas-luft/vätska
 - vätska/vätska

Användningsområden för CorroHeat® värmeväxlare är tex
 - värmeåtervinning ur gas eller vätskor
 - temperering av gas eller vätskor
 - rökgaskondensering

Värmeväxlarna är främst avsedda för miljöer med stoftbemängd, rätande, korrosiv luft/gas eller korrosiva vätskor. CorroHeat®-växlarna har därför alla delar tillverkade i korrosionsbeständiga plastmaterial, såsom PE, PP och PVC med kapslar av EPDM alt. GAP.
Växlarna tillverkas i flera utföranden, storlekar och material beroende på flöden, media och temperatur. Automatisk spolning kan levereras som tillbehör.

CorroHeat® CWX tillverkas som rörvärmeväxlare.

CorroHeat® värmeväxlare användes t ex inom ytbehandlings-, cellulosa-, kemi-, läkemedels- och elektronikindustrin samt vid kondensering av rökgaser.

Bild nr 2: Tillverkning av CWX cylindervärmeväxlare vid fabriken i Valdemarsvik. Användning: i ett metallgjuteri för att ta hand om överskottsvärmen. I produkten ingående plastmaterial är mindre känsligt för igensättning, vilket gör CWX-växlaren särskilt lämplig i stoftbemängda miljöer, t.ex. gjuterier och lackeringsverkstäder.