Teknisk information

Allmänna villkor för vår information på denna hemsida:

Tekniska data på denna hemsida, i kataloger, tabeller, datablad och andra tekniska meddelanden är baserade på uppgifter vi i vår tur erhållit från olika källor och lämnas vidare som information utan förbindelse från vår sida. Bearbetning och användning av de olika plastmaterialen måste anpassas till varje särskilt användningsområde.

Vi tillråder alltid användare egna försök innan plastmaterialet tages i bruk. Givna upplysningar innebär inte att material kan användas till föremål eller på sätt som kan kränka annans rättigheter eller patent.  

Länkarna nedan leder till s.k. PDF-dokument. För att öppna dessa krävs gratisprogrammet Acrobat Reader. Programmet finns att hämta på www.adobe.com