Välkommen till AB AREX 

AB AREX startades i slutet av 40-talet och är idag en av landets äldsta tillverkare av industriell utrustning i plast. Vi levererar luft-, energi, och annan industriteknik för olika driftsförhållanden i olika plastmaterial. 

Kärnverksamheten omfattar: 

  • industrifläktar
  • kanalsystem
  • värmeväxlare
  • avskiljare  

För att erhålla betryggande säkerhet för levererade fläktar, typprovas olika material under extrema påfrestningar. AB AREX' kunnande och resurser inom industriell plast innebär också att vi kan erbjuda olika typer av legotillverkning i termoplast/härdplast. Det kan gälla såväl skräddarsydda industriprodukter t ex behållare eller annan plastapparatur som anläggningar och montage.